Learn strategies from the leaders at McLaren Racing in their NEW course

Workplace 2.0: Triển vọng của tổ chức dựa trên kỹ năng

24COM042B_Skills-Based Org Survey Report_Landing Page Hero

Có rất nhiều triển vọng cho các tổ chức có thể áp dụng cách tiếp cận dựa trên kỹ năng, tận dụng các kỹ năng làm nền tảng cho quá trình tìm kiếm nhân tài của họ, thay vì bằng cấp, chứng nhận chính thức hoặc vai trò công việc cứng nhắc. 

Thông qua các phương pháp thực hành dựa trên kỹ năng, các công ty có tiềm năng tạo ra kết quả kinh doanh có ý nghĩa, tăng năng suất, tính linh hoạt và tính liên tục trong kinh doanh, đồng thời lấp đầy khoảng trống về kỹ năng và giải quyết tình trạng thiếu hụt nhân tài. Quan trọng không kém, họ có cơ hội cải thiện trải nghiệm của nhân viên đồng thời thúc đẩy phát triển nghề nghiệp và tăng cường luân chuyển nhân sự nội bộ. Nhân viên thậm chí có thể tìm được công việc được trả lương cao hơn, có ý nghĩa hơn và thăng tiến trong sự nghiệp mà không cần phải dựa vào các thước đo truyền thống về mức độ sẵn sàng làm việc: bằng cấp học thuật và kinh nghiệm chuyên môn có thể không phải ai cũng có thể tiếp cận được. 

Trong báo cáo khảo sát này, chúng tôi đánh giá những tiến bộ mà các công ty đang đạt được theo cách tiếp cận dựa trên kỹ năng và trả lời những câu hỏi thiết yếu sau đây: Làm thế nào các tổ chức có thể nhận ra triển vọng và tiềm năng của các phương pháp tiếp cận dựa trên kỹ năng? Họ đã thấy những kết quả gì và điều gì, nếu có, có thể cản trở họ đạt được tầm nhìn cải thiện về nơi làm việc này? 

Báo cáo khảo sát của chúng tôi tập trung vào các chủ đề chính sau đây:

  • Các điều kiện khiến đây là thời điểm để chuyển sang cách tiếp cận dựa trên kỹ năng
  • Tổng quan về tiến độ của các tổ chức trong việc triển khai các phương pháp thực hành dựa trên kỹ năng
  • Cảm xúc của nhân viên về việc chuyển sang các phương pháp thực hành dựa trên kỹ năng để đo lường tác động thực sự của chúng
  • Làm thế nào các nhà lãnh đạo có thể vượt qua thử thách dựa trên kỹ năng một cách tốt nhất và định hướng hành trình
Được hơn 16.000 doanh nghiệp trên toàn thế giới tin dùng
  • Citigroup logo
  • Vimeo logo
  • Fender logo
  • Aflac logo
  • Volkswagon logo
  • Tata TCS logo

Chúng tôi là đối tác học tập chiến lược của bạn. Hãy cùng nhau nâng cao kỹ năng.