DỊCH VỤ CHUYÊN NGHIỆP

Tối đa hóa tiềm năng của tổ chức

Tiếp thu kiến thức và nhận sự hỗ trợ bạn cần để đạt được mục tiêu của mình nhanh hơn.

Người đàn ông và người phụ nữ đang nhìn vào màn hình máy tính để tìm hiểu các dịch vụ của Udemy

Đây là cách Dịch vụ chuyên nghiệp có thể đẩy nhanh kết quả

  • Hợp tác chiến lược với các chuyên gia về học tập và phát triển
  • Đơn giản hóa việc mở rộng chương trình học tập của bạn
  • Hỗ trợ từ đầu đến cuối để giải quyết vấn đề nguồn nhân lực hạn chế
  • Các giải pháp mở rộng quy mô để đáp ứng nhu cầu hiện tại của bạn

Chọn thách thức của bạn để khám phá những dịch vụ phù hợp với bạn

Quản lý dự án

Thiết kế và thực hiện chương trình của bạn để đạt được mục tiêu nhanh hơn

Tuyển chọn nội dung

Kiến trúc học tập

Cộng tác với các nhà tư vấn học tập để đạt được mục tiêu của bạn một cách hiệu quả

Quản lý chương trình học tập

Quản lý dự án

Tuyển chọn nội dung

Lộ trình học tập được tuyển chọn để thiết lập hoặc cải thiện chương trình học tập của bạn

Kiến trúc học tập

Cộng tác với các nhà tư vấn học tập để đạt được mục tiêu của bạn một cách hiệu quả

Quản lý chương trình học tập

Quản lý dự án

Tuyển chọn nội dung

Lộ trình học tập được tuyển chọn để thiết lập hoặc cải thiện chương trình học tập của bạn

Kiến trúc học tập

Quản lý chương trình học tập

Hỗ trợ quản trị bổ sung cho nhu cầu hằng ngày của bạn

Tìm hiểu thêm về dịch vụ của chúng tôi

Dịch vụ chuyên nghiệp luôn sẵn sàng giúp bạn tiến lên phía trước