ĐÀO TẠO TOÀN DOANH NGHIỆP

Nâng cao kỹ năng cho toàn bộ lực lượng lao động của bạn

Duy trì tương tác và giúp mọi người phát triển.

Tạo điều kiện cho mọi người nâng cao trình độ học tập

Động viên và hỗ trợ nhân viên bằng chương trình đào tạo và hướng dẫn.

Tăng cường sự gắn kết của nhân viên

Xây dựng văn hóa học tập tại tổ chức của bạn với một tuyển tập phong phú các khóa học theo yêu cầu luôn sẵn sàng khi cần.

Hỗ trợ tăng trưởng với các khóa học theo nhu cầu

Phát triển con người và doanh nghiệp của bạn bằng cách cung cấp các khóa học được xếp hạng đầu bảng về các chủ đề họ cần để luôn cập nhật, phát triển và đổi mới.

Xây dựng các chương trình cấp độ tiếp theo

Chúng tôi sẽ phối hợp với bạn để phát triển và triển khai các gói nhằm cải thiện việc phát triển kỹ năng và giữ chân nhân viên.

Mở rộng quy mô học tập một cách dễ dàng

Tăng cường học tập và giảm chi phí đào tạo

Khi chọn được một đối tác học tập có các giải pháp tích hợp đáp ứng mọi nhu cầu của bạn, bạn sẽ không phải sử dụng nhiều nhà cung cấp dịch vụ học tập và bắt đầu tiết kiệm rất nhiều thời gian.

Xác định và thu hẹp khoảng cách kỹ năng với sự hỗ trợ từ dữ liệu

Với các bài đánh giá, lập bản đồ kỹ năng và thông tin chi tiết về mức độ tương tác của người dùng, bạn có thể dễ dàng xác định các lĩnh vực cần phát triển trong toàn bộ tổ chức của bạn. Sau đó đào tạo nhân viên về chính xác những gì họ cần học tiếp theo để giúp thúc đẩy kết quả kinh doanh.

Cải thiện khả năng giữ chân và tính di động của nhân viên

Giúp thúc đẩy sự phát triển nghề nghiệp và kinh doanh bằng các lộ trình học tập được cá nhân hóa và đào tạo nhóm để phát triển các kỹ năng tập trung vào tương lai.

Khám phá các giải pháp học tập tích hợp của chúng tôi dành cho mọi vai trò trong tổ chức của bạn