Quá trình chuyển đổi liên quan đến GenAI: Các quan điểm về khả năng lãnh đạo

24GCD001E_Publish asset-Hero (560×300)

AI tạo sinh có thể có tác động lớn hơn đến cách chúng ta làm việc hơn bất kỳ hiện tượng nào khác gần đây. Điều này có nghĩa là không có chủ đề nào khác ngày nay quan trọng hơn đối với các nhà lãnh đạo ngày nay. Đội ngũ lãnh đạo sẽ đóng vai trò rất quan trọng đối với sự thành công của các sáng kiến GenAI và tạo ra lợi tức đầu tư mà công ty của họ đang thực hiện để triển khai GenAI.

Để đo lường cách đội ngũ lãnh đạo đáp ứng thách thức của các sáng kiến về AI tạo sinh trong tổ chức của họ, chúng tôi đã triển khai một cuộc khảo sát công khai vào tháng 01 năm 2024, thu thập được hơn 2.500 câu trả lời từ nhân viên ở mọi ngành, cấp độ thâm niên và quy mô công ty. Chúng tôi đã hỏi quan điểm của họ về vai trò của đội ngũ lãnh đạo trong việc thích ứng với quá trình chuyển đổi liên quan đến GenAI. Đặc biệt, chúng tôi đã tìm kiếm câu trả lời về cách các nhà lãnh đạo của họ đáp ứng kỳ vọng của nhân viên khi nói đến một số hành vi phổ biến quan trọng đối với các sáng kiến AI tạo sinh thành công. 

Chúng tôi tìm hiểu sâu hơn về các kết quả khảo sát trong báo cáo này, xem xét kết quả dữ liệu tổng thể và phân đoạn để làm sáng tỏ cách nhân viên trong các tổ chức ngày nay đang nghĩ về những gì họ cần từ các nhà lãnh đạo khi nói đến AI tạo sinh.

Cụ thể, chúng tôi đã đo lường phản ứng của nhân viên đối với:

 • Tầm quan trọng: Tầm quan trọng của khả năng lãnh đạo hiệu quả đối với sự thành công của các sáng kiến GenAI
 • Sự sẵn sàng: Các nhân viên nghĩ rằng các nhà lãnh đạo của họ đã sẵn sàng như thế nào để đưa tổ chức của họ vượt qua quá trình chuyển đổi liên quan đến GenAI
 • Sự tin tưởng: Nhân viên tin tưởng đến mức nào rằng đội ngũ lãnh đạo của họ có thể biến quá trình chuyển đổi GenAI thành một lợi thế cạnh tranh
 • Sự truyền đạt: Đội ngũ lãnh đạo đang truyền đạt các chiến lược hoặc sáng kiến GenAI của công ty họ tới nhân viên tốt như thế nào
 • Khả năng quản lý rủi ro: Nhân viên nghĩ rằng nhà lãnh đạo của họ được trang bị tốt như thế nào để quản lý các vấn đề đạo đức và rủi ro khi triển khai GenAI
Được hơn 16.000 doanh nghiệp trên toàn thế giới tin dùng
 • Citigroup logo
 • Vimeo logo
 • Fender logo
 • Aflac logo
 • Volkswagon logo
 • Tata TCS logo

Chúng tôi là đối tác học tập chiến lược của bạn. Hãy cùng nhau nâng cao kỹ năng.