Những kỹ năng cần thiết dành cho người quản lý: Phát triển khả năng phục hồi của nhân viên

24GCD052G_L&M_Manager Essentials bundle_Landing page Hero (560×300)

Sau nhiều năm thay đổi và sự bất ổn kinh tế toàn cầu, khả năng phục hồi không chỉ là đặc điểm mong muốn ở nhân viên mà đó là kỹ năng cần thiết. Người quản lý có thể giúp nhóm của mình xây dựng khả năng phục hồi và phát triển mạnh mẽ trong bối cảnh thay đổi liên tục bằng cách trau dồi kỹ năng lãnh đạo của chính họ. Bằng cách xây dựng năng lực của họ trong các lĩnh vực quan trọng, người quản lý có thể giúp nhân viên đối mặt trực tiếp với sự thay đổi.

Bộ sưu tập ba cuốn sách bài tập Những điều cần thiết dành cho người quản lý phổ biến này cung cấp một bộ công cụ giúp người quản lý tự tin thích ứng với sự thay đổi, tạo điều kiện cho đội ngũ nhân viên và xây dựng khả năng phục hồi tại nơi làm việc. Trong sách bài tập Những kỹ năng cần thiết dành cho người quản lý: Phát triển khả năng phục hồi của nhân viên, các nhà lãnh đạo nhân sự sẽ biết được những hướng dẫn thiết thực về: 

  • Giao tiếp hiệu quả trong thời kỳ thay đổi
  • Phát triển kỹ năng thấu cảm để phát triển mối quan hệ đội nhóm mạnh mẽ hơn
  • Xây dựng văn hóa đội nhóm tích cực và nơi làm việc được nhân viên yêu thích
Được hơn 15.700 doanh nghiệp trên toàn thế giới tin dùng
  • Citigroup logo
  • Vimeo logo
  • Fender logo
  • Aflac logo
  • Volkswagon logo
  • Tata TCS logo

Chúng tôi là đối tác học tập chiến lược của bạn. Hãy cùng nhau nâng cao kỹ năng.