Xây dựng chiến lược học tập mang lại kết quả kinh doanh

Learning business outcomes landing page

Giải quyết những lỗ hổng kỹ năng của nhân viên là ưu tiên hàng đầu của ban điều hành, đặc biệt là khi nhiều nhân viên bỏ việc trong thời kỳ Đại khủng hoảng lao động. Học tập tại nơi làm việc là một sáng kiến quan trọng để giúp giải quyết những mối lo ngại này. Tuy nhiên, không phải lúc nào các trưởng ban học tập và phát triển (L&D) và trưởng nhóm kỹ thuật cũng dễ dàng tìm ra mối liên hệ giữa cơ hội học tập thường xuyên dành cho nhân viên và kết quả kinh doanh hữu hình. 

Các số liệu điển hình liên quan đến sự thành công của một chương trình học tập thường tập trung vào cách sử dụng, điều này không thực sự thể hiện tác động sâu sắc mà việc học tập có thể mang lại cho doanh nghiệp. Để có cơ hội học hỏi và định vị mình là cố vấn chiến lược cho công ty, các trưởng ban học tập phải nói rõ các sáng kiến của họ gắn kết như thế nào với các kết quả quan trọng trên toàn tổ chức.

Trong sách điện tử này, các trưởng ban L&D và trưởng nhóm kỹ thuật sẽ tìm hiểu:  

  • Những kết quả kinh doanh liên quan đến học tập mà ban điều hành quan tâm nhất.
  • Làm thế nào để xây dựng một chiến lược học tập mang lại kết quả kinh doanh rõ ràng.
  • Tại sao các số liệu học tập tiêu chuẩn không cho thấy tác động của việc học tập đối với tổ chức.
Được hơn 15.700 doanh nghiệp trên toàn thế giới tin dùng
  • Citigroup logo
  • Vimeo logo
  • Fender logo
  • Aflac logo
  • Volkswagon logo
  • Tata TCS logo

Chúng tôi là đối tác học tập chiến lược của bạn. Hãy cùng nhau nâng cao kỹ năng.