Trao quyền cho người quản lý, Trao quyền cho nhóm: Xây dựng lực lượng lao động phát triển mạnh

24GCD052K_L&M_UPDATE Leadership_LP_hero (1)

Người quản lý đóng một vai trò không thể thiếu trong trải nghiệm của nhân viên. Những người quản lý giỏi không chỉ giúp nhóm của họ đổi mới và hiệu quả hơn mà còn có thể giúp nhóm của họ tìm thấy ý nghĩa trong công việc, phát triển các kỹ năng theo yêu cầu và phát triển sự nghiệp trong công ty.

Trong thế giới làm việc ngày nay, việc đầu tư vào quá trình phát triển những người quản lý giỏi, những người có thể dẫn dắt nhân viên của mình vượt qua sự thay đổi là điều bắt buộc đối với chiến lược dài hạn của tổ chức. Trong Trao quyền cho người quản lý, Trao quyền cho nhóm: Xây dựng lực lượng lao động phát triển mạnh, chúng tôi khám phá những tác động lâu dài mà các nhà lãnh đạo có thể tạo ra đối với doanh nghiệp. 

Tải xuống sách điện tử này để tìm hiểu cách đầu tư vào phát triển người quản lý có thể:

  • Khuyến khích lực lượng lao động gắn kết và hiệu quả 
  • Tạo ra một nhóm các nhà lãnh đạo tương lai cho công ty của bạn
  • Thúc đẩy kết quả kinh doanh, ví dụ như tăng tỷ lệ giữ chân nhân viên
Được hơn 15.700 doanh nghiệp trên toàn thế giới tin dùng
  • Citigroup logo
  • Vimeo logo
  • Fender logo
  • Aflac logo
  • Volkswagon logo
  • Tata TCS logo

Chúng tôi là đối tác học tập chiến lược của bạn. Hãy cùng nhau nâng cao kỹ năng.