Mang đến giải pháp học tập hiệu quả cho tất cả mọi người: 5 Hồ sơ học viên

24GCD052J_Landing page graphic (560×300)

Các chương trình học tập tại nơi làm việc có ý nghĩa rất quan trọng đối với doanh nghiệp. Chúng góp phần tăng cường tính linh hoạt của tổ chức, sự sẵn sàng làm việc của nhân viên và giúp lấp đầy những khoảng trống về nhân tài và kỹ năng.

Để tận dụng tối đa khoản đầu tư vào học tập và phát triển, các tổ chức cần cá nhân hóa việc điều phối và dẫn giảng hoạt động học tập và cung cấp các phương pháp tốt nhất để thu hút, tạo điều kiện và hỗ trợ tất cả các loại học viên. Nghiên cứu mới nhất của Udemy được nêu trong báo cáo này được thiết kế để giúp bộ phận lãnh đạo học tập và lãnh đạo nhân sự làm được điều đó.

Tải xuống báo cáo Udemy để hiểu chi tiết về hồ sơ học viên và thông tin chi tiết để phát triển chiến lược học tập của bạn, bao gồm:

  • Đặc điểm và sở thích của 5 hồ sơ học viên
  • Cách cung cấp trải nghiệm học tập cho các nhóm học viên đa dạng
  • Hiểu những động lực và suy nghĩ của học viên trên các hồ sơ khác nhau
Được hơn 16.000 doanh nghiệp trên toàn thế giới tin dùng
  • Citigroup logo
  • Vimeo logo
  • Fender logo
  • Aflac logo
  • Volkswagon logo
  • Tata TCS logo

Chúng tôi là đối tác học tập chiến lược của bạn. Hãy cùng nhau nâng cao kỹ năng.