Learn strategies from the leaders at McLaren Racing in their NEW course

Lộ trình để sử dụng GenAI thành công: Cách thực hiện phương pháp tiếp cận đa chiều để nâng cao kỹ năng cho toàn bộ nhân viên trong tổ chức của bạn

24GCD001M_Publish asset-Hero (560×300)

Các tổ chức và đội ngũ lãnh đạo của tổ chức phải chuẩn bị tâm thế sẵn sàng để đón nhận những cơ hội mà AI tạo sinh mang lại. Những người có thể chuẩn bị để bản thân và nhân viên của họ bắt kịp làn sóng GenAI sẽ có tâm thế tốt hơn để tích hợp GenAI vào quy trình làm việc, công việc hằng ngày và sản phẩm mà họ đang tạo ra, để họ không bị tụt hậu so với đối thủ cạnh tranh.

Để tận dụng khoản đầu tư đáng kể mà nhiều công ty đang thực hiện vào GenAI, nhiều nhân viên – nếu không muốn nói là tất cả – sẽ cần trang bị những kỹ năng mới và họ sẽ sớm cần đến chúng. Đội ngũ lãnh đạo tổ chức cần được hướng dẫn về cách tiếp cận chiến lược nâng cao kỹ năng cho nhóm của họ sao cho phù hợp nhằm chuẩn bị tâm thế tốt nhất để đón nhận những lợi ích mà công nghệ mang tính cách mạng này có thể mang lại. 

Trong quá trình hợp tác làm việc với hơn 15.000 khách hàng doanh nghiệp trên toàn cầu, Udemy đã tìm ra một cách tiếp cận đa chiều hiệu quả để phát triển kỹ năng GenAI trên toàn tổ chức.  Trong sách điện tử này, chúng tôi trình bày một lộ trình để sử dụng GenAI thành công, nhờ vậy tất cả nhân viên trong tổ chức có thể tiếp thu các kỹ năng GenAI quan trọng để hỗ trợ họ theo chức năng công việc. Bao gồm:

  • Tạo điều kiện cho đội ngũ lãnh đạo trong tương lai, những người hiểu cách lãnh đạo tổ chức của họ thông qua chuyển đổi GenAI
  • Đảm bảo việc tiếp thu các kỹ năng GenAI cơ bản cho tất cả nhân viên
  • Điều chỉnh nâng cao kỹ năng GenAI kỹ thuật cho các phòng ban chức năng hoặc đối tượng cụ thể trong doanh nghiệp
  • Hiện thực hóa mức tăng hiệu suất giữa các phòng ban chức năng nhờ nâng cao kỹ năng về GenAI
Được hơn 16.000 doanh nghiệp trên toàn thế giới tin dùng
  • Citigroup logo
  • Vimeo logo
  • Fender logo
  • Aflac logo
  • Volkswagon logo
  • Tata TCS logo

Chúng tôi là đối tác học tập chiến lược của bạn. Hãy cùng nhau nâng cao kỹ năng.