Dẫn đầu: Kỹ năng dành cho nhà lãnh đạo trong một thế giới đang thay đổi

LeadingUpebook_LP

Một thực tế đã trở nên rõ ràng hơn trong những năm gần đây với sự thay đổi không ngừng, đó là “Không có con đường duy nhất để hướng tới khả năng lãnh đạo”. Từ chuyển đổi kỹ thuật số đến mô hình làm việc kết hợp đến AI tạo sinh, các nhà lãnh đạo phải đối mặt với những thách thức ngày càng tăng. Mặc dù không có con đường duy nhất hoặc cẩm nang sử dụng để phát triển đội ngũ lãnh đạo xuất sắc nhưng việc học hỏi kinh nghiệm của các nhà lãnh đạo khác là nền tảng quan trọng để phát triển kỹ năng lãnh đạo.

Dẫn đầu: Kỹ năng dành cho nhà lãnh đạo trong một thế giới đang thay đổi là tập hợp những câu chuyện thành công và lời khuyên từ một số nhà lãnh đạo thành công nhất trong thế giới kinh doanh và giới học thuật. Được đúc kết từ ba mùa đầu tiên của podcast Lãnh đạo và dẫn dắt, do Alan Todd, Phó Giám đốc Phát triển Lãnh đạo tại Udemy tổ chức, sách điện tử này đưa ra quan điểm của các giáo sư kinh doanh, giám đốc điều hành cấp C và nhà lãnh đạo L&D, những người khám phá cách làm việc, lãnh đạo và sống khác đi.

Tải xuống sách điện tử về các quan điểm lãnh đạo có giá trị trong nhiều thập kỷ, bao gồm:

  • Làm thế nào để khai thác sức mạnh của sự lãnh đạo có mục đích
  • Cần những gì để thúc đẩy một nền văn hóa hòa nhập
  • Cam kết học tập liên tục giúp thích ứng và đối phó với những thay đổi như thế nào
Được hơn 16.000 doanh nghiệp trên toàn thế giới tin dùng
  • Citigroup logo
  • Vimeo logo
  • Fender logo
  • Aflac logo
  • Volkswagon logo
  • Tata TCS logo

Chúng tôi là đối tác học tập chiến lược của bạn. Hãy cùng nhau nâng cao kỹ năng.