Ra mắt thành công: Hướng dẫn thúc đẩy sự gắn kết của học viên với chương trình học tập của bạn

22UBCON243_Landing page graphic (560×504)

Các trưởng ban học tập hiểu rằng việc thực hiện một chương trình học tập hiệu quả có thể mang lại lợi ích kinh doanh đáng kể. Theo một báo cáo sắp tới của Josh Bersin Research, các công ty có nền văn hóa học tập mạnh mẽ có khả năng vượt mục tiêu tài chính cao hơn 2,6 lần và có khả năng thu hút và giữ chân nhân viên của mình cao hơn 7,2 lần. Cách tốt nhất để tạo ra văn hóa học tập là xây dựng một chương trình học tập. Để xây dựng thành công, điều này đòi hỏi phải lập kế hoạch, đầu tư cẩn thận và sự chấp nhận của nhân viên.

Đối với các trưởng ban học tập và ban lãnh đạo nhân sự đang phải gánh vác nhiều trách nhiệm, cần có khả năng tận dụng tối đa giải pháp học tập ngay khi nó được triển khai và thực hiện điều đó một cách nhanh chóng và hiệu quả.  

Tải xuống tài liệu hướng dẫn này để tìm hiểu cách:

 • Thiết lập sự ủng hộ của ban điều hành và kết quả học tập
 • Xây dựng trải nghiệm học tập theo chương trình
 • Tạo hứng thú trước khi chương trình ra mắt
 • Trao quyền cho người quản lý và tạo điều kiện cho học viên
 • Thu hút học viên của bạn
Được hơn 16.000 doanh nghiệp trên toàn thế giới tin dùng
 • Citigroup logo
 • Vimeo logo
 • Fender logo
 • Aflac logo
 • Volkswagon logo
 • Tata TCS logo

Chúng tôi là đối tác học tập chiến lược của bạn. Hãy cùng nhau nâng cao kỹ năng.