Hướng dẫn về các sáng kiến AI tạo sinh hàng đầu: Các phương pháp thực hành tốt nhất để chuyển đổi công nghệ

24GCD052M_Landing page graphic (560×300)

Cuộc cách mạng về GenAI là sự thay đổi công nghệ quan trọng nhất của thời đại chúng ta. GenAI khiến việc lãnh đạo trở thành một thách thức. GenAI và bất kỳ sự thay đổi công nghệ mang tính biến đổi nào đều yêu cầu tạo ra một hệ thống mới, cách làm việc mới, kỹ năng mới và văn hóa hỗ trợ phát triển và triển khai những kỹ năng đó.

Bằng cách sử dụng một số phương pháp thực hành thiết yếu nhất, các nhà lãnh đạo có thể hướng dẫn nhóm của mình thông qua các sáng kiến GenAI với kết quả tốt hơn, chẳng hạn như tăng năng suất cho tất cả nhân viên và cảm nhận tích cực hơn của nhân viên về cả khả năng lãnh đạo và GenAI. Rủi ro là rất cao. Các công ty và nhân viên cần nắm bắt làn sóng GenAI ngay bây giờ, trong những ngày đầu của công nghệ mang tính cách mạng này, để họ sẵn sàng cho những thay đổi trong tương lai khi GenAI phát triển và các công nghệ mới khác xuất hiện.

Sách điện tử này sẽ giúp bạn xác định và phát triển các phương pháp thực hành tốt nhất để đưa và duy trì các sáng kiến GenAI của bạn đi đúng hướng, đặc biệt là trong các lĩnh vực chính mà các nhà lãnh đạo đang hoạt động kém hiệu quả.

Sách điện tử của chúng tôi sẽ giúp các nhà lãnh đạo tập trung vào những phương pháp thực hành tốt nhất sau đây:

  • Làm chủ công nghệ và nội dung để xây dựng sự tự tin và thể hiện sự sẵn sàng
  • Hiểu những rủi ro và thách thức đạo đức khi triển khai GenAI trên diện rộng
  • Giao tiếp hiệu quả để dẫn dắt sự thay đổi bằng cách chia sẻ tầm nhìn, xoa dịu nỗi sợ hãi và gắn kết nhân viên

Được hơn 16.000 doanh nghiệp trên toàn thế giới tin dùng
  • Citigroup logo
  • Vimeo logo
  • Fender logo
  • Aflac logo
  • Volkswagon logo
  • Tata TCS logo

Chúng tôi là đối tác học tập chiến lược của bạn. Hãy cùng nhau nâng cao kỹ năng.