Tại sao các chương trình học tập lại có tác động quan trọng trong thời kỳ kinh tế bất ổn

Preview of Why Learning Programs Matter During Economic Uncertainty

Sự bất ổn kinh tế toàn cầu khiến các tổ chức phải chuẩn bị cho khả năng cắt giảm ngân sách, đóng băng tuyển dụng và các biện pháp cắt giảm chi phí khác. Tuy nhiên, khi suy thoái kinh tế xảy ra, các tổ chức cần phải chống lại động lực cắt giảm ngân sách học tập của họ. Đó là bởi vì việc học tập có thể giúp ổn định tổ chức trong những thời điểm không chắc chắn.

Tài liệu hướng dẫn này sẽ giúp các tổ chức chuẩn bị cho một tương lai không chắc chắn bằng cách sử dụng kiến thức để lấp đầy những khoảng trống về kỹ năng đồng thời thúc đẩy khả năng giữ chân và gắn kết.

Trong tài liệu hướng dẫn này, bạn sẽ tìm hiểu:

  • Học tập tích hợp có thể đóng vai trò trung tâm như thế nào trong việc cải thiện trải nghiệm và giữ chân nhân viên
  • Những cách mà việc học trở nên quan trọng hơn bao giờ hết trong thời kỳ kinh tế bất ổn
  • Các chiến lược giúp bạn đảm bảo tương lai cho tổ chức bằng cách tạo ra văn hóa học tập
Được hơn 15.700 doanh nghiệp trên toàn thế giới tin dùng
  • Citigroup logo
  • Vimeo logo
  • Fender logo
  • Aflac logo
  • Volkswagon logo
  • Tata TCS logo

Chúng tôi là đối tác học tập chiến lược của bạn. Hãy cùng nhau nâng cao kỹ năng.