Learn strategies from the leaders at McLaren Racing in their NEW course

100 kỹ năng phát triển nhanh nhất toàn cầu năm 2024

Udemy_top100skillsinfographic2024_LP_graphic

Trong năm 2024, kỹ năng là yếu tố chiếm ưu thế tại nơi làm việc. Những kỹ năng mà nhân viên có hôm nay và học hỏi cho tương lai sẽ ảnh hưởng đến sự thành công trong chiến lược của một tổ chức. Kết quả là, các nhà lãnh đạo cũng đang thích ứng với cách tiếp cận ưu tiên kỹ năng trong quản lý nhân tài. Điều này có nghĩa là thay vì nhấn mạnh vào trình độ hoặc bằng cấp chính thức để đáp ứng nhu cầu công việc, các công ty đang ưu tiên kinh nghiệm và kỹ năng thực tế cũng như đầu tư vào các cơ hội học tập linh hoạt cho đội ngũ của họ.

Kỹ năng công nghệ là động lực của cuộc cách mạng học tập này, với các chủ đề quan trọng ví dụ như trí tuệ nhân tạo (không chỉ dành cho vai trò kỹ thuật), điện toán đám mây và an ninh mạng chứng kiến sự tăng trưởng đáng chú ý về số giờ học tập mà khách hàng của Udemy Business sử dụng.

Tải xuống đồ họa thông tin 100 kỹ năng phát triển nhanh nhất toàn cầu năm 2024 để biết những kỹ năng quan trọng nhất trong năm tới.

Được hơn 16.000 doanh nghiệp trên toàn thế giới tin dùng
  • Citigroup logo
  • Vimeo logo
  • Fender logo
  • Aflac logo
  • Volkswagon logo
  • Tata TCS logo

Chúng tôi là đối tác học tập chiến lược của bạn. Hãy cùng nhau nâng cao kỹ năng.