10 kỹ năng AI tại nơi làm việc phát triển nhanh nhất năm 2024

23UBCON302F_2024 Learning Trends_Top AI Skills Infographic_Resource LP graphic

Đây là một năm đầy biến đổi đối với công nghệ trí tuệ nhân tạo với sự phát triển vượt bậc của các công cụ AI tạo sinh. Khi những nhân viên không chuyên về kỹ thuật học cách sử dụng các công cụ như ChatGPT của OpenAI và Gemini của Google để tăng năng suất, các nhà lãnh đạo đang tìm cách kết hợp AI vào tập hợp công nghệ của tổ chức để tạo ra những sản phẩm tốt hơn và kích hoạt một chiến lược nhân tài dựa trên kỹ năng có thể nhanh chóng thích ứng với thay đổi. 

Cuộc đua kiến thức AI đang diễn ra. Trong năm ngoái, tổng thời gian học các kỹ năng liên quan đến AI của các khách hàng Udemy Business đã tăng gần 60% so với cùng kỳ năm trước. Tải xuống đồ họa thông tin này để tìm hiểu thêm về tình trạng áp dụng AI tại nơi làm việc và để xem các kỹ năng liên quan đến AI đang gia tăng hàng đầu theo thời gian học của học viên Udemy Business.

Được hơn 15.700 doanh nghiệp trên toàn thế giới tin dùng
  • Citigroup logo
  • Vimeo logo
  • Fender logo
  • Aflac logo
  • Volkswagon logo
  • Tata TCS logo

Chúng tôi là đối tác học tập chiến lược của bạn. Hãy cùng nhau nâng cao kỹ năng.