Bộ công cụ học nhóm giúp học các kỹ năng AI tạo sinh thiết yếu

GenerativeAI_Toolkit_LandingPage

Công nghệ AI tạo sinh (GenAI) có khả năng cách mạng hóa cách chúng ta làm việc bằng cách tự động hóa các tác vụ lặp đi lặp lại và tăng hiệu suất công việc. Tuy nhiên, việc học một bộ kỹ năng mới, đặc biệt là một bộ kỹ năng đang phổ biến trong thời gian gần đây như GenAI, có thể khiến nhân viên cảm thấy sợ hãi. Một chương trình học tập có cấu trúc là rất quan trọng để quản lý nhân viên thông qua sự thay đổi công nghệ, ví dụ như AI tạo sinh và giảm bớt nỗi lo sợ về việc sử dụng công nghệ.

Trong Bộ công cụ học nhóm giúp học các kỹ năng AI tạo sinh thiết yếu, đội ngũ Học tập của Udemy cung cấp cho các nhà lãnh đạo một tài liệu hướng dẫn về cách nhân viên có thể học các kỹ năng “hot” này và tự tin sử dụng AI tạo sinh. Tải xuống bộ công cụ này để được hướng dẫn nâng cao kỹ năng cho nhóm của bạn về GenAI, bao gồm:

  • Một ví dụ chương trình học tập về AI tạo sinh
  • Lời khuyên để thúc đẩy kết quả học tập hiệu quả
  • Những kết quả tích cực mà đội ngũ Học tập của Udemy đạt được sau khi hoàn thành một chương trình học tập về GenAI
Được hơn 15.700 doanh nghiệp trên toàn thế giới tin dùng
  • Citigroup logo
  • Vimeo logo
  • Fender logo
  • Aflac logo
  • Volkswagon logo
  • Tata TCS logo

Chúng tôi là đối tác học tập chiến lược của bạn. Hãy cùng nhau nâng cao kỹ năng.