Bảng ghi nhớ dành cho trưởng ban L&D giúp tăng cường học tập với GenAI

24GCD001S_GenAI Cheatsheet for L&D Leaders_Hero (560×300)

Thế giới việc làm đang trải qua một sự thay đổi mang tính biến đổi. AI tạo sinh (GenAI) mang đến cơ hội cách mạng hóa cách chúng ta làm việc và học tập. Nhưng với rất nhiều thông tin cần điều hướng, việc hiểu GenAI có thể mang lại lợi ích như thế nào cho tổ chức và nhóm của bạn có thể là một thách thức.

Các nhà lãnh đạo Nhân sự và Học tập & Phát triển (L&D) luôn đi đầu trong việc định hình tương lai nơi làm việc của họ. Bằng cách tận dụng GenAI trong công việc của mình, các nhóm học tập đã đặt ra tiền lệ để các công ty của họ nắm bắt công nghệ và xây dựng nó thành các chức năng cốt lõi. Bảng ghi nhớ này là tài liệu hướng dẫn cần thiết dành cho trưởng ban học tập để làm sáng tỏ AI tạo sinh (GenAI) và khai thác toàn bộ tiềm năng của GenAI. 

Tải xuống bảng ghi nhớ này để khám phá: 

  • Các trường hợp sử dụng GenAI cho các nhóm học tập
  • Mẹo viết câu lệnh GenAI cho các dự án L&D
  • Các công cụ GenAI phổ biến để đẩy nhanh quá trình sáng tạo nội dung học tập
Được hơn 16.000 doanh nghiệp trên toàn thế giới tin dùng
  • Citigroup logo
  • Vimeo logo
  • Fender logo
  • Aflac logo
  • Volkswagon logo
  • Tata TCS logo

Chúng tôi là đối tác học tập chiến lược của bạn. Hãy cùng nhau nâng cao kỹ năng.