Bạn đã sẵn sàng cho nền kinh tế dựa trên kỹ năng chưa?

LP Graphic_Skills Based Economy Snapshot

Trong thế giới kinh doanh ngày nay, thành công phụ thuộc vào một yếu tố quan trọng, đó là kỹ năng. Những tiến bộ trong công nghệ đang phát triển với tốc độ nhanh đến mức, để theo kịp, các công ty cần ưu tiên phát triển và học tập kỹ năng như những khoản đầu tư quan trọng cho tăng trưởng dài hạn. Tương lai thuộc về các tổ chức dựa trên kỹ năng tập trung vào kỹ năng của các thành viên trong nhóm hơn là bằng cấp. 

Việc chuyển sang cách tiếp cận dựa trên kỹ năng để quản lý nhân tài đòi hỏi các nhà lãnh đạo phải xem xét lại cơ cấu hoạt động truyền thống. Điều này bao gồm việc sắp xếp lại hệ thống phân cấp chức năng, tuyển dụng tập trung vào kiến thức thu được của ứng viên và xem xét lại các quy trình tổ chức có thể làm chậm quá trình đổi mới. Tải xuống tài liệu Bạn đã sẵn sàng cho nền kinh tế dựa trên kỹ năng chưa? để biết thông tin chi tiết về cách giúp công ty của bạn phát triển thành một tổ chức dựa trên kỹ năng.

Được hơn 15.700 doanh nghiệp trên toàn thế giới tin dùng
  • Citigroup logo
  • Vimeo logo
  • Fender logo
  • Aflac logo
  • Volkswagon logo
  • Tata TCS logo

Chúng tôi là đối tác học tập chiến lược của bạn. Hãy cùng nhau nâng cao kỹ năng.