Dùng thử Gói Đội nhóm trong 14 ngày

Tạo tài khoản để dùng thử Udemy Business. Khi bạn đã sẵn sàng, hãy nâng cấp tài khoản của bạn để có toàn quyền truy cập.

 • Dành cho các nhóm và tổ chức có 5-20 người
 • Truy cập theo yêu cầu vào Hơn 11.000 khóa học hàng đầu
 • Logo và URL tùy chỉnh

Bằng việc đăng ký, bạn đồng ý với điều khoảnchính sách về quyền riêng tư của chúng tôi. Bạn đồng ý rằng chúng tôi có thể liên hệ với bạn để thông báo về Udemy, cũng như sử dụng dữ liệu từ bên thứ ba để cá nhân hóa trải nghiệm của bạn.

Được tin dùng bởi
 • Volkswagen logo
 • Samsung logo
 • Cisco logo
 • AT&T logo
 • P&G logo
 • Hewlett Packard Enterprise logo
 • Citi logo
 • Ericsson logo