Learn strategies from the leaders at McLaren Racing in their NEW course

Huấn luyện nhóm của bạn với Skills Academy

Thumbnail-Skills-Academy-Guide-LP

Khi thế giới việc làm đang tiếp tục thay đổi,  các kỹ năng mà nhân viên cần có để thành công cũng không ngừng phát triển. Đã qua rồi cái thời người quản lý có thể giải quyết lỗ hổng kỹ năng cho nhóm của mình bằng  một buổi học nhóm đơn giản vào chiều thứ Sáu. Để giúp công ty duy trì tính cạnh tranh, các trưởng nhóm kỹ thuật đang lựa chọn một giải pháp đào tạo toàn diện được gọi là Skills Academy để chủ động tập trung vào các xu hướng của ngành và chiến lược dài hạn của doanh nghiệp.

Skills Academy là gì? Skills Academy, đôi khi được gọi là Capability Academy, là nơi nhân viên được đào tạo chuyên sâu trong môi trường trực tuyến hoặc thực tế nhằm hỗ trợ sự phát triển nghề nghiệp của họ cũng như chiến lược dài hạn của tổ chức.

Tài liệu hướng dẫn này cung cấp sách bài tập MIỄN PHÍ của Skills Academy và những lời khuyên thiết thực về cách bạn có thể:

  • Sử dụng 7 thành phần chính để xây dựng Skills Academy hiệu quả
  • Đo lường tác động kinh doanh của một Skills Academy trong công ty của bạn
  • Kết hợp các yếu tố học tập kết hợp và xã hội để làm cho Skills Academy của bạn trở nên gắn kết và có tác động
Được hơn 16.000 doanh nghiệp trên toàn thế giới tin dùng
  • Citigroup logo
  • Vimeo logo
  • Fender logo
  • Aflac logo
  • Volkswagon logo
  • Tata TCS logo

Chúng tôi là đối tác học tập chiến lược của bạn. Hãy cùng nhau nâng cao kỹ năng.