sách điện tử

Đẩy nhanh tốc độ phát triển kỹ thuật: Hướng dẫn học tập thực hành dành cho nhà lãnh đạo công nghệ

Thành công lâu dài của một công ty phụ thuộc vào các kỹ năng của lực lượng lao động, đặc biệt là đối với những nhân viên có vai trò công việc tương tác với các công nghệ thay đổi nhanh chóng như vận hành CNTT, kỹ thuật và phát triển web. Cung cấp một lực lượng lao động kỹ thuật có những kỹ năng cần thiết để đổi mới là một trong những cơ hội tăng trưởng lớn nhất của công ty.

Các nghiên cứu tiết lộ một tỷ lệ đáng kinh ngạc rằng 70% kiến thức của nhân viên* đến từ trải nghiệm thực hành. Làm thay vì ghi nhớ sẽ giúp nhân viên có tư duy phản biện, áp dụng các kỹ năng theo cách mới và học hỏi từ những sai lầm khi chúng xảy ra. Đầu tư vào việc học qua dự án dựa trên kinh nghiệm sẽ đảm bảo đội ngũ kỹ thuật có được những kỹ năng cần thiết để giải quyết các vấn đề trong tương lai. 

Trong sách điện tử này, bạn sẽ khám phá những điều cần ưu tiên khi xây dựng các dự án học tập thực hành hiệu quả. Bao gồm các dự án:

  • Mô phỏng các tình huống thực tế
  • Phát triển tư duy phản biện bằng cách thực hành
  • Cung cấp không gian an toàn để thử nghiệm
  • Có phần hướng dẫn phù hợp với mức độ kinh nghiệm của học viên
Được hơn 15.700 doanh nghiệp trên toàn thế giới tin dùng
  • Citigroup logo
  • Vimeo logo
  • Fender logo
  • Aflac logo
  • Volkswagon logo
  • Tata TCS logo

Chúng tôi là đối tác học tập chiến lược của bạn. Hãy cùng nhau nâng cao kỹ năng.