sách điện tử

Tạo đề án kinh doanh cho giải pháp học tập tích hợp

Học tập tại nơi làm việc không chỉ là một “yêu cầu nên thỏa” đối với nhân viên. Đó là một phần quan trọng trong trải nghiệm của nhân viên, thúc đẩy sự gắn kết và khả năng giữ chân nhân viên. Đây cũng là một yếu tố quan trọng trong chiến lược tổ chức tổng thể có thể có tác động lớn đến sự thành công của doanh nghiệp. 

Nhưng đối với các nhà lãnh đạo muốn có ngân sách và sự ủng hộ cho một giải pháp học tập, đặc biệt là trong môi trường kinh tế bất ổn hiện nay, một đề án kinh doanh vững chắc là điều cần thiết để thuyết phục ban điều hành rằng chương trình học tập là một khoản đầu tư quan trọng.

Việc tạo ra một đề án kinh doanh mang đến cơ hội nêu bật tầm quan trọng của các chương trình học tập tại nơi làm việc như một cách để bảo vệ lợi thế cạnh tranh của công ty bạn. Nếu không có sự học hỏi trên toàn lực lượng lao động, các công ty sẽ gặp khó khăn trong việc duy trì tính đổi mới cũng như thu hút và giữ chân những nhân tài hàng đầu. 

Hãy tải xuống sách điện tử này để tìm hiểu các yếu tố chính cần đưa vào khi soạn thảo một đề án kinh doanh cho một chương trình học tập. Tăng cơ hội thành công của bạn, thông qua các nguồn lực như:

  • Làm thế nào để hiểu những thách thức kinh doanh hiện tại mà tổ chức của bạn đang phải đối mặt
  • Làm thế nào để phác thảo những kết quả tích cực mà việc học tập có thể mang lại để chống lại những thách thức này
  • Cách trình bày đề án kinh doanh về đầu tư vào các chương trình học tập cho các bên liên quan
Được hơn 15.700 doanh nghiệp trên toàn thế giới tin dùng
  • Citigroup logo
  • Vimeo logo
  • Fender logo
  • Aflac logo
  • Volkswagon logo
  • Tata TCS logo

Chúng tôi là đối tác học tập chiến lược của bạn. Hãy cùng nhau nâng cao kỹ năng.