Danh mục/Thể loại

Các tích hợp công nghệ / Báo cáo

Power BI & Udemy Business Integration

Giới thiệu Power BI

Power BI is an interactive data visualization software product developed by Microsoft with a primary focus on business intelligence.

Cách thức hoạt động:

Giới thiệu về tích hợp

Integration Capabilities:
• Reporting Sync - Course Progress & Completions (Daily)

Lợi ích chính:

Ingest learner activity from Udemy Business into your Power BI dashboards

Get actionable insights by tracking course consumption and completions

Build customized dashboards that refresh automatically

Tài nguyên :

Chúng tôi là đối tác học tập chiến lược của bạn.
Hãy cùng nhau nâng cao kỹ năng.