Các lộ trình học tập dành cho Chuyên gia kỹ thuật

Hỗ trợ chiến lược cho GenAI

Lộ trình này giúp các nhà lãnh đạo công nghệ xây dựng năng lực nền tảng cần thiết để triển khai AI tạo sinh (GenAI) thành công. Khám phá những yếu tố hỗ trợ chính ví dụ như các trường hợp sử dụng GenAI và tác động của chúng đối với các quyết định kinh doanh, quản trị dữ liệu, đảm bảo chất lượng dữ liệu, duy trì tính bảo mật và quyền riêng tư cũng như thúc đẩy các hoạt động AI có trách nhiệm.

Kỹ năng:

Hợp tác nhóm và sử dụng AI

Cách áp dụng GenAI dành riêng cho ngành

Quản trị dữ liệu

Chất lượng dữ liệu

Bảo mật và quyền riêng tư

Trí tuệ nhân tạo có trách nhiệm


Ngôn ngữ:

Tiếng Trung

Tiếng Anh

Tiếng Pháp

Tiếng Đức

Tiếng Nhật

Tiếng Hàn Quốc

Tiếng Bồ Đào Nha

Tiếng Tây Ban Nha


Khoảng thời gian:

~15 giờ

Mục tiêu học tập:

  • Tìm hiểu cách tích hợp GenAI vào quy trình ra quyết định kinh doanh. 
  • Hiểu các khuôn khổ để sử dụng hiệu quả GenAI trong bối cảnh nhóm nhằm cải thiện khả năng cộng tác.
  • Khám phá các áp dụng GenAI trong các lĩnh vực công nghiệp khác nhau.
  • Hiểu vòng đời dự án GenAI.
  • Hiểu những rủi ro trong GenAI.
  • Tìm hiểu các chiến lược để tăng chất lượng dữ liệu.
  • Thực hiện quản trị dữ liệu hiệu quả.
  • Khám phá những cân nhắc về mặt đạo đức và các biện pháp thực hành tốt nhất để sử dụng có trách nhiệm các công nghệ GenAI.

Đối tượng mục tiêu:

Các nhà lãnh đạo công nghệ muốn hiểu các năng lực nền tảng mà tổ chức cần phải thành công khi triển khai GenAI

Biến AI thành đồng minh của bạn với Gói kỹ năng AI tạo sinh