Các lộ trình học tập dành cho Chuyên gia kỹ thuật

Các kỹ năng về GenAI dành cho chuyên gia phân tích SOC

Trang bị cho các chuyên gia phân tích SÓC những kỹ năng cần thiết trong việc sử dụng ChatGPT và Microsoft Copilot for Security. Khóa học toàn diện này trao quyền cho các chuyên gia phân tích tự động hóa thông tin về mối đe dọa, cải thiện việc quản lý lỗ hổng bảo mật, phát hiện lừa đảo với độ chính xác cao hơn và thu thập thông tin chuyên sâu hơn từ phân tích nhật ký. Bằng cách tích hợp các công nghệ AI tạo sinh (GenAI) tiên tiến, các chuyên gia phân tích SOC có thể nâng cao đáng kể các biện pháp an ninh và khả năng phòng vệ của tổ chức.

Kỹ năng:

ChatGPT cho Chuyên gia phân tích SOC

Microsoft Copilot for security


Ngôn ngữ:

Tiếng Trung

Tiếng Anh

Tiếng Pháp

Tiếng Đức

Tiếng Nhật

Tiếng Hàn Quốc

Tiếng Bồ Đào Nha

Tiếng Tây Ban Nha


Khoảng thời gian:

~9,6 giờ

Mục tiêu học tập:

  • Tự động hóa thông tin về mối đe dọa
  • Tăng cường quản lý lỗ hổng bảo mật
  • Tinh chỉnh phát hiện lừa đảo
  • Phân tích nhật ký để có thông tin chi tiết nâng cao
  • Sử dụng Microsoft Copilot for Security để giúp bảo vệ tổ chức của bạn

Đối tượng mục tiêu:

Chuyên gia phân tích SOC

Biến AI thành đồng minh của bạn với Gói kỹ năng AI tạo sinh