Các lộ trình học tập dành cho Chuyên gia kinh doanh

Các kỹ năng về GenAI dành cho chuyên gia quản lý dự án

Khai phá tiềm năng của AI tạo sinh trong quản lý dự án với lộ trình học tập toàn diện này, được thiết kế để nâng cao hiệu quả, khả năng ra quyết định và đổi mới. Thông qua các ứng dụng thực tế và hiểu biết sâu sắc của chuyên gia, bạn sẽ học cách tích hợp các công cụ AI vào quy trình làm việc của mình, hợp lý hóa quy trình và đạt được kết quả dự án vượt trội.

Kỹ năng:

Lập kế hoạch dự án

Tạo tài liệu và báo cáo

Quản lý truyền thông và hội họp

Giải quyết vấn đề và tư duy sáng tạo

Phân tích dự án và Ra quyết định dựa trên dữ liệu

Khả năng quản lý rủi ro


Ngôn ngữ:

Tiếng Trung

Tiếng Anh

Tiếng Pháp

Tiếng Đức

Tiếng Nhật

Tiếng Hàn Quốc

Tiếng Bồ Đào Nha

Tiếng Tây Ban Nha


Khoảng thời gian:

~4 giờ

Mục tiêu học tập:

  • Thành thạo AI tạo sinh để tạo các kế hoạch dự án chi tiết và năng động, thích ứng với các nhu cầu và mục tiêu ngày càng phát triển.
  • Tìm hiểu cách AI tạo sinh có thể hợp lý hóa việc tạo tài liệu và báo cáo toàn diện, tiết kiệm thời gian và đảm bảo độ chính xác.
  • Tìm hiểu cách cải thiện các cuộc họp và hợp lý hóa hoạt động liên lạc bằng cách sử dụng các công cụ AI tạo sinh để cộng tác và hiệu quả tốt hơn.
  • Tăng cường các phiên giải quyết vấn đề và động não của bạn với những hiểu biết sâu sắc và giải pháp sáng tạo do AI điều khiển.
  • Sử dụng các công cụ AI tạo sinh để phân tích dữ liệu dự án, đo lường hiệu suất và đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu.
  • Khám phá cách AI có thể xác định, đánh giá và giảm thiểu rủi ro để đảm bảo dự án của bạn đi đúng hướng.
  • Xem cách AI có thể hỗ trợ tạo ra các câu chuyện chi tiết và tập trung vào người dùng để hướng dẫn phát triển dự án và đảm bảo sự hài lòng của người dùng.
  • Sử dụng AI để quản lý và duy trì nền tảng kiến thức vững chắc, đảm bảo dễ dàng truy cập thông tin quan trọng.
  • Khám phá các xu hướng mới nổi và khả năng tương lai của AI trong việc chuyển đổi phương thức quản lý dự án.

Đối tượng mục tiêu:

Chuyên gia quản lý dự án

Biến AI thành đồng minh của bạn với Gói kỹ năng AI tạo sinh