Các lộ trình học tập dành cho Chuyên gia kỹ thuật

Các kỹ năng về GenAI dùng cho phân tích dữ liệu

Thành thạo ChatGPT để phân tích dữ liệu và tăng năng suất của bạn bằng các kỹ thuật được hỗ trợ bởi AI. Khóa học Phân tích dữ liệu bằng ChatGPT này bao gồm toàn bộ vòng đời phân tích dữ liệu, bao gồm Phân tích dữ liệu thăm dò (EDA), tiền xử lý, phân tích, trực quan hóa và diễn giải dữ liệu. Tận dụng ChatGPT một cách an toàn để nâng cao khả năng phân tích và trực quan hóa dữ liệu của bạn, giúp bạn trở thành người đầu tiên áp dụng phân tích dữ liệu do AI điều khiển.

Sử dụng ChatGPT một cách an toàn để tăng cường phân tích dữ liệu và trực quan hóa dữ liệu.

Kỹ năng:

Phân tích dữ liệu cho ChatGPT trong Excel

Phân tích dữ liệu với ChatGPT và Python

Truy vấn SQL với ChatGPT

Bảo mật trong ChatGPT


Ngôn ngữ:

Tiếng Trung

Tiếng Anh

Tiếng Pháp

Tiếng Đức

Tiếng Nhật

Tiếng Hàn Quốc

Tiếng Bồ Đào Nha

Tiếng Tây Ban Nha


Khoảng thời gian:

~9 giờ

Mục tiêu học tập:

  • Phân tích và trực quan hóa dữ liệu siêu tốc bằng kỹ thuật AI tạo sinh (GenAI).
  • Tăng năng suất bằng các phương pháp hỗ trợ AI trong suốt vòng đời phân tích dữ liệu.
  • Nắm vững Phân tích dữ liệu thăm dò (EDA), tiền xử lý, phân tích, trực quan hóa và diễn giải dữ liệu với ChatGPT.
  • Tận dụng ChatGPT một cách an toàn để trở thành người đầu tiên áp dụng phân tích dữ liệu do AI điều khiển.

Đối tượng mục tiêu:

Chuyên gia phân tích dữ liệu, Chuyên gia phân tích dữ liệu kinh doanh, Nhà khoa học dữ liệu

Biến AI thành đồng minh của bạn với Gói kỹ năng AI tạo sinh