Các lộ trình học tập dành cho Chuyên gia kỹ thuật

Các kỹ năng về GenAI dành cho chuyên gia an ninh mạng

Lộ trình học tập này cung cấp kiến thức và kỹ năng cần thiết cho các chuyên gia an ninh mạng đang tìm cách tận dụng AI tạo sinh (GenAI) để tăng cường các biện pháp bảo mật và cải thiện năng suất. Được chia thành ba chủ đề cốt lõi, lộ trình này bao gồm các khía cạnh chính của Chuyển đổi an ninh mạng, sử dụng ChatGPT trong bảo mật phòng thủ và bảo mật Hệ thống AI tạo sinh.

Kỹ năng:

Chuyển đổi an ninh mạng

ChatGPT trong bảo mật phòng thủ

Bảo mật hệ thống AI tạo sinh


Ngôn ngữ:

Tiếng Trung

Tiếng Anh

Tiếng Pháp

Tiếng Đức

Tiếng Nhật

Tiếng Hàn Quốc

Tiếng Bồ Đào Nha

Tiếng Tây Ban Nha


Khoảng thời gian:

~12 giờ

Mục tiêu học tập:

  • Tìm hiểu lĩnh vực an ninh mạng đang phát triển như thế nào
  • Tìm hiểu ChatGPT trong bảo mật phòng thủ
  • Xây dựng kiến thức nền tảng về cách bảo mật hệ thống AI tạo sinh

Đối tượng mục tiêu:

Chuyên gia an ninh mạng

Biến AI thành đồng minh của bạn với Gói kỹ năng AI tạo sinh