Không có một phương pháp học tập chung nào phù hợp cho tất cả mọi người

Tìm hiểu thêm về cách bạn học tốt nhất và cách hỗ trợ những học viên khác bằng báo cáo và bài trắc nghiệm này.

Làm bài trắc nghiệm

Xem và học

 

Học viên tận tâm

Học tập suốt đời: Học viên tận tâm tại nơi làm việc

 

Học viên xã hội

Học viên xã hội: Thành công thông qua hợp tác

 

Học viên tự tin

Cách học viên tự tin dẫn đầu trong học tập tại nơi làm việc

 

Học viên mới nổi

Tìm lộ trình học tập của bạn: Hướng dẫn dành cho học viên mới nổi

 

Học viên thực hành

The Practical Learner: Learning With Purpose

5 Hồ sơ học viên

Các chương trình học tập tại nơi làm việc góp phần tăng cường tính linh hoạt của tổ chức, sự sẵn sàng làm việc của nhân viên và giúp lấp đầy những khoảng trống về nhân tài và kỹ năng.

Để tận dụng tối đa các phương pháp này, các tổ chức cần cá nhân hóa việc điều phối và dẫn giảng hoạt động học tập và cung cấp các phương pháp tốt nhất để thu hút, tạo điều kiện và hỗ trợ tất cả các loại học viên. Nghiên cứu mới nhất của Udemy được nêu trong báo cáo này được thiết kế để giúp bộ phận lãnh đạo học tập làm được điều đó.

Tải xuống báo cáo này để hiểu chi tiết về từng loại học viên và thông tin chi tiết để phát triển chiến lược học tập của bạn, bao gồm:

  • Xem xét các phương pháp khác nhau để truyền tải nội dung học tập
  • Tạo điều kiện cho việc học tập theo tổ hợp hoặc theo nhóm so với học tập cá nhân
  • Nói về những động lực của học viên

Tải xuống báo cáo miễn phí

Cảm ơn bạn!


Chúng tôi là đối tác học tập chiến lược của bạn để giúp phát triển các kỹ năng